พ่อถูกรถชน หมอทำแผลแล้วให้กลับบ้าน ตกค่ำเสียชีวิต!