แรงศรัทธา ขอหวยหลักกิโล สร้างจำลองแทนของเดิม หลังถูกเผางวดที่แล้ว