ออยรอยจูบสารภาพ บาป สาเหตุเปลือยอก เด้งกลางร้าน ไปจนสุดแล้วหยุดที่โรงพัก