#กราดยิงอุบล เหตุการณ์รุนแรง คำถามเรื่องการครอบครองอาวุธ