แพทย์แนะนำ ตรวจสอบ 8 ข้อ ก่อนทำงานในพื้นที่อับอากาศ