ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธอส. โทรสอบถามเลขบัญชี เพื่อโอนเงินให้ 2,000 บาท