บรรยากาศงานแต่ง “เวียร์-วิกกี้” ก่อนเข้าพิธีอย่างอบอุ่น