“ชินโซ อาเบะ” มือยิง เผยแรงจูงใจไม่เกี่ยวข้องกับความเห็นทางการเมือง