นักท่องเที่ยวต่างชาติ แกล้งเงินไม่พอ ขอซื้ออาหาร พนง.ยอมลดให้ ก่อนตอบแทนจุกๆ