พระพยอมติง พระตีกันเละ เหตุแย่งกันบิณฑบาต เหมือนเปรตแย่งส่วนบุญ