เด็กชายวัย 12 ต้องผ่า ไส้ติ่ง แต่หมอผ่าคนไข้พิเศษก่อน สุดท้ายไส้ติ่งแตกเสียชีวิต