อ.เจษฎา ซัด สวทช. รับตรวจ GT200 เครื่องละหมื่น รู้ทั้งรู้เป็นเครื่องลวงโลก