คุณครูหนุ่มดวงดี แก้บน “ท้าวเวสสุวรรณ” พร้อมขอเลขเด็ด หากถูกอีกงวดจะซื้อขนมแจกเด็ก