วิจารณ์กันยับ โชว์สกิลขับเฟี้ยว เหยียบอย่างเดียว ไม่จับพวงมาลัย