“ประยุทธ์” ตัดพ้อ อ่านกระดาษเปล่าบิน จ้องหาแต่เรื่อง