เปิดใจลูกชาย พาแม่ออกมาจากสำนัก พระบิดา เอะใจเพราะกลับบ้านทุกรอบมีแต่ตุ่มพุพอง