สภาพอากาศวันนี้! ไทยร้อนถึงร้อนจัด สูงสุด 41 องศา ยังมีฝนคะนอง 40 จว.