ชายหาดสมุยคึกคักส่งท้ายหยุดยาวสงกรานต์ นักท่องเที่ยวมากที่สุดในรอบ 2 ปี