บุกช่วย 31 คนไทย ถูกบังคับเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่กัมพูชา เห็น ตร.ไทยแล้วน้ำตาร่วง