พ่อกระติก ออกโรงปกป้องลูก เชื่อคำให้การ ลั่นถ้าผิดจริงจะเป็นคนพาเข้าเรือนจำเอง