ผจก.บริษัทเดินรถ ถูกหวยหลายงวดกว่า 1 แสน จ้างคณะละครแสดงถวายท้าวเวสสุวรรณ