นาทีเด็กชายร่วงดับสลด จากเครื่องเล่น ” ฟรีฟอล ” ที่สูงที่สุดในโลก