ผู้เชี่ยวชาญชี้ เครื่องบินโบอิง 737 ตกแบบดิ่งพสุธาในจีน เป็นสถานการณ์ผิดปกติ